Algemene Privacy- en cookieverklaring

Deze website wordt beheerd door Stichting Sport Fryslân

Wij maken er geen geheim van: als je op de website van Sport Fryslân komt, dan laat je gegevens bij ons achter. Deze gegevens gebruiken we om de website beter te laten werken op jouw apparatuur. En ook gebruiken we deze gegevens om te analyseren hoe de bezoekers van onze website de informatie goed kunnen vinden.
Hieronder kun je lezen welke gegevens Sport Fryslân van jou verzamelt, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers die op zoek zijn naar informatie. Ook geldt het als je je aanmeld voor bijvoorbeeld een cursus, bijeenkomst, congres of event.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de Sport Fryslân -website en andere producten en/of diensten, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Dat kan op de volgende manier:
– Als je je aanmeld voor een cursus, bijeenkomst, congres of event.
– Als je je aanmeld voor onze nieuwsbrief. Dan vragen wij je om een aantal gegevens op te geven, zoals je naam, adres of geboortedatum.
– Als je contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of via Twitter, Facebook, Linked-in, Instagram – dan slaan we je contactgegevens op. Soms bewaren we aantekeningen van je vraag of mededeling.

Welke gegevens verzamelen we van je?
De volgende gegevens verzamelen wij van je:
– Naam en voorna(a)m(en), geslacht, functie, aangesloten bij een sportvereniging, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email adres, betaalgegevens.
– Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
– Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

Wat doen we met je gegevens?
Sport Fryslân bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de jouw toestemming:
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
– Het toezenden van informatie over de producten en diensten.
– Het opbouwen van een contacthistorie.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Sport Fryslân streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Sport Fryslân maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website

Met wie deelt Sport Fryslân jouw gegevens?
Sport Fryslân gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Sport Fryslân soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
We geven jouw gegevens alleen met dit doel door als jij daarvoor toestemming hebt verleend door bij de registratie van je gegevens aan te geven dat je informatie van Sport Fryslân en haar partners wilt ontvangen. Als je je later bedenkt, dan kun je ons altijd laten weten dat we je gegevens niet meer voor dit doel mogen doorgeven.
Alle derden met wie Sport Fryslân jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als Sport Fryslân , aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame
Soms neemt Sport Fryslân contact met je op, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen van een cursus, congres, bijeenkomst of om informatie te geven over een cursus waar je je voor hebt aangemeld. Je kunt altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij of onze partners contact met je opnemen.
Hier kun je lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier Sport Fryslân of haar partners contact met je opnemen. Verderop kun je lezen hoe je kunt aangeven dat je niet meer wilt dat contact met je wordt opgenomen.
Sport Fryslân en partners kunnen in de volgende gevallen contact met je opnemen:
• Als je hebt aangegeven dat je informatie wilt ontvangen van onze partners, dan kun je per post of e-mail nieuwsbrieven die onze partners versturen, ontvangen.
• Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief. Je kunt je dan altijd weer afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
• Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens met onze partners te delen, dan kan het zijn dat zij telefonisch contact met je opnemen.

Cookies
Om de website van Sport Fryslân beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
– functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
– het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
– het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website van Sport Fryslân goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn cookies van Google Analytics.

Analytische cookies
Wij maken dus gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:
• Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google);

Sociale media cookies
Om eenvoudige integratie met Facebook mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies van Facebook Connect (deze cookie maakt het mogelijk om facebook functionaliteiten te gebruiken op het moment dat je op onze website zit. Meer informatie over Facebook Connect kun je vinden in de Privacy Policy van Facebook).

Verwijderen van cookies
Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Hiervoor kun je de handleiding in je eigen browser raadplegen

Wat als je geen informatie meer wilt ontvangen?
Je kunt altijd aangeven dat je geen informatie meer wilt ontvangen, ook als je eerder hebt aangegeven dat je dat wel wilt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Communicatie van Sport Fryslân
Als je geen commerciële berichten van Sport Fryslân meer wilt ontvangen, dan kun je uitschrijven. Je kunt dat doen door op de link in een door Sport Fryslân verstuurd bericht te klikken. Je kunt je dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief of aangeven dat je geen informatie van Sport Fryslân meer wilt ontvangen.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Sport Fryslân over jou heeft. Je kunt Sport Fryslân ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op www.sportfryslan.nl/contact vind je de contactgegevens.
Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop Sport Fryslân met jouw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Stichting Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448GV Heerenveen. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via www.sportfryslan.nl/contact.

Websites van derden
Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
Sport Fryslân behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.