Disclaimer

Op deze pagina vindt u informatie over onder meer aansprakelijkheid en copyright van de website en e-mailgebruik. De inhoud van onze website en e-mails is bedoeld om bezoekers te informeren over de organisatie en haar activiteiten. De organisatie besteedt veel zorg aan de correcte weergave van berichten en informatie op de site en via e-mails. De organisatie doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

De organisatie, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt. Dit geldt tevens voor de verspreiding van e-mails.

Door deze site te bezoeken en het ontvangen van onze e-mails gaat u ermee akkoord, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van onze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site. Dit geldt tevens voor de verspreiding van e-mails.

De site en e-mailberichten bevat verbindingen (hyperlinks) of verwijzingen naar andere sites. De organisatie is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site is slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.
 

​Wijzigingen en correcties

Sport Fryslân heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat dit wenselijk en noodzakelijk is.