Damjen Frysk Spul

Het Fryske sporten lespakket

Ben je op zoek naar een leuke Fryske les?

Het Fryske sporten lespakket is:

  • gratis
  • voor groep 5 t/m 8
  • geschikt voor gebruik met het digibord
  • samengevat in zes Fryske en Nederlandse lessen van elk 45 minuten

Ook belangrijk, het lespakket:

  • wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 verwerkt in de nieuwe Fryske Taal methode van de Afûk
  • is zodanig ontwikkeld dat je kan variëren en differentiëren. Er is namelijk voor 90 minuten aan
    materiaal ontwikkeld, inclusief filmpjes en interactieve opdrachten. Stel je les zelf samen!

Kortom: neem een kijkje en zoek een leuke les uit! Klik hier voor het lespakket.