Fierljeppen

Fierljeppen

Fierljeppen

‘Fier’ betekent ‘ver’ en ‘ljeppen’ is springen, polsstokverspringen dus! Fierljeppen is een bijzondere vorm van atletiek.

Sprinten, klimmen en verspringen in een sprong over het water. In de waterrijke gebieden in Nederland werd vroeger gebruik gemaakt (vooral door boeren) van een houten polsstok om sloten over te steken. De boeren gebruikten de polsstok als een vervoersmiddel om van weiland naar weiland te komen.

Nu is fierljeppen vooral een sport en gaat het erom wie het verst kan springen. De ljeppers zijn echte atleten! Fierljeppen is (in wedstrijdverband) een zomersport en je doet het alleen. De springer rent op een schans in een aanloop naar de polsstok, springt in de polsstok en klimt omhoog naar de top, springt uit de polsstok en landt dan in een zandbed aan de overkant van het water.

Fierljeppen mei en yn dyn klasse?
Slootje springen, fierljeppen in de gymles of op een schans in de buurt? Het kan allemaal mei dyn klasse. Bekijk hier ons aanbod van de clinics. Wil je het droog houden? Kies dan voor een theorieles over fierljeppen via het Fryske sporten lespakket.

home 01
Nieuws
Meer informatie

www.fierljeppen.frl
 

Clinics Fierljeppen

Fryske Sporttopper Yn Dyn Klasse - Fierljeppen

Op school en bij de vereniging
€ 0

Laat jullie klas op indrukwekkende manier kennismaken met de Fryske sport: fierljeppen. 

Kom je
ook kijken?
 “It moaiste fynt ik om sa heech mooglik yn de pols te klimmen en dan te besykjen om sa fier mooglik te springen. Dat jout echt in kick.”
 
Tirza Boschma - 12 jaar
Maak gratis gebruik van het Fryske sporten lespakket

Ben je op zoek naar een leuke les over Fryske sporten? Het Fryske sporten lespakket is:

  • voor kinderen van groep 5 t/m 8
  • geschikt voor gebruik met het digibord of om te printen
  • bevat per sport één les van 45 minuten
  • zowel Fries- als Nederlandstalig beschikbaar
  • verwerkt in de Fryske taal methode Spoar8 van Afûk
Bekijk het lespakket