Reedriden

Reedriden

Over Reedriden

Als het in de winter begint te vriezen, dan begint het te kriebelen… Heb jij dat ook? Als er een laag ijs op het water in Fryslân ligt, dan willen veel mensen  schaatsen. Ze halen de schaatsen ‘uit het vet’, slijpen de ijzers en gaan er lekker op uit om te schaatsen op sloten en ijsbanen.
 

Vroeger was schaatsen ook al een sport voor iedereen: aan het einde van de middeleeuwen schaatste jong en oud, rijk en arm. Als het buiten niet vriest, kan er toch worden geschaatst op het ijs van de twee overdekte Friese schaatshallen: Thialf in Heerenveen en de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Clincs beschikbaarheid
Voor het schooljaar 2021-2022 staan geen clinics voor het reedriden gepland. Zodra er nieuwe clinics worden aangeboden, verschijnen die op deze pagina. Voor keatsen, damjen, fierljeppen en skûtsjesilen wordt de clinic Fryske Sporttopper Yn Dyn Klasse aangeboden. 
 

home 01
Clinics Reedriden
Kom je
ook kijken?
Annika is bearefanatyk en goed yn skeelerjen en reedriden: “Ik fyn beide sporten like leuk”,  glimket se.
 
Annika van Zelm - 12 jaar
Maak gratis gebruik van het Fryske sporten lespakket

Ben je op zoek naar een leuke les over Fryske sporten? Het Fryske sporten lespakket is:

  • voor kinderen van groep 5 t/m 8
  • geschikt voor gebruik met het digibord of om te printen
  • bevat per sport één les van 45 minuten
  • zowel Fries- als Nederlandstalig beschikbaar
  • verwerkt in de Fryske taal methode Spoar8 van Afûk
Bekijk het lespakket