Deense kinderen maken kennis met Fryske sport yn dyn klasse

Donderdag 5 oktober maakten basisschoolkinderen uit het Deense Søvind kennis met het keatsen. Het kaatsen vond plaats in het kader van een uitwisseling tussen de Mr. J. B. Kanschool uit Jubbega en het Deense Sovind Horsens. 12 Deense en 27 Friese kinderen kregen op het kaatsveld in Hoornsterzwaag, achter OBS Op ‘e Grins, les in kaatsen. Het werd een leuke middag waarbij de leerlingen elkaar ook op sportief vlak nog beter leerden kennen.

De Deense school is dusdanig enthousiast geworden  over het kaatsen dat de Deense leerkracht ook in Denemarken kaatsen gaat verzorgen in de sportlessen. De uitwisseling is een terugkerende activiteit. Naast de Deens en Friese docenten waren ook de ouders van de gastgezinnen waren aanwezig bij de kaatsclinic. 

Uitwisselingsprogramma
Het uitwisselingsprogramma biedt veel kansen voor zowel kinderen als leerkrachten om van elkaar te leren. Directeur Rina Franke van de J.B. Kanschool is één van de initiatiefnemers: “Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan. We kwamen met deze school in contact tijdens een studiereis en van het één kwam het ander. In mei gaan wij met de kinderen van groep 7 en 8 naar Denemarken en volgend jaar krijgt het project zeker een vervolg.”

De kinderen leren veel van elkaar, weet Franke. ,,De voertaal is deze week Engels en je ziet dat de kinderen aan het einde van de week veel beter de Engelse taal spreken. Want het leren van een taal is toch vooral veel doen. Daarnaast leren we iets over het dagelijks leven in een ander land en het onderwijs. Buiten het activiteitenprogramma dat we hebben opgesteld, ondernemen de gastleerlingen ook nog diverse dingen met het gastgezin. Ook daar staat het sociale aspect en goed gastheerschap voorop. Dit is absoluut waardevol voor alle betrokkenen

Wil je met dyn klasse ook kennismaken met het kaatsen? Kijk op http://www.fryskesportyndynklasse.frl/fryske-sporten/keatsen voor meer informatie en clinics. 

Bron: Heerenveense Courant

Deense kinderen maken kennis met Fryske sport yn dyn klasse
Deense kinderen maken kennis met Fryske sport yn dyn klasse
Deense kinderen maken kennis met Fryske sport yn dyn klasse
Deense kinderen maken kennis met Fryske sport yn dyn klasse