Vorige pagina Fryske Sporttopper Yn Dyn Klasse - Keatsen

Plaats
Op school en bij de vereniging
De gastles van de Sporttopper vindt plaats op jullie school. De sportles vindt bij voorkeur plaats bij een sportvereniging waar de Fryske sport beoefend wordt. 
Kosten:
€ 0
Beschikbaarheid
In overleg, bij het aanmelden kunnen jullie voorkeuren aangeven. 
Aantal lessen en tijdsduur
Drie lessen
Eigen les door docent: 45 minuten (Afûk)
Gastles Sporttopper: 1 - 1,5 uur
Sportles in de praktijk: 1 - 1,5 uur
Aanmelden voor deze clinic

Maak kennis met een Fryske Sport(topper)


Fryske Sporttopper yn dyn Klasse
Basisschoolleerlingen kunnen via de ‘Fryske Sporttopper yn dyn Klasse’ op een indrukwekkende manier kennismaken met één van de Fryske sporten. Een keatser, fierljepper of Skûtsjeskipper vertelt in de klas gepassioneerd over zijn/haar sport. Naast de presentatie in de klas gaan de kinderen de sport natuurlijk ook belibjen.

Het programma
Het programma van ‘Fryske Sporttopper yn dyn Klasse’ is opgedeeld in drie onderdelen:

Oanrin
Voorafgaand aan het bezoek van de Fryske Sporttopper bereidt de juf of meester de gastles voor. In samenwerking met Afûk is er 45 minuten aan lesmateriaal ontwikkeld, inclusief filmpjes en interactieve opdrachten. Op deze manier kan de juf of meester zelf één of meerdere lessen ter introductie samenstellen en aanbieden aan de klas. 

Gastles Fryske Sporttopper yn dyn Klasse
De Fryske Sporttopper komt langs in de klas en verteld o.a. over hoe hij in aanraking is gekomen met de sport, waarom hij of zij de sport zo ontzettend leuk vindt, welke plaats het heeft in zijn/haar leven, of er prijzen zijn behaald en wat de wensen of ambities zijn voor de toekomst.

It giet oan
De kinderen gaan de sport in de praktijk belibjen. Deze wordt bij voorkeur georganiseerd bij en door de lokale vereniging. Dit wordt met de school en vereniging afgestemd.    

De kosten
De kosten voor Fryske Sporttopper Yn Dyn Klasse zijn in totaal per klas €175,- incl. btw. Dit is inclusief lesmateriaal, gastles van een Fryske Sporttopper en een clinic in de praktijk. 
Voor de eerste 20 groepen wordt dit bedrag volledig gesubsidieerd.  Wilt u voor meerdere groepen een aanvraag doen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Lisanne Kuperus via info@fryskesportyndynklasse.frl of 06 51 92 96 86. 

Aanmelden
Meld je klas aan door op de blauwe knop op deze pagina te klikken. Wil je meerdere klassen aanmelden? Per school wordt voor 1 klas (max 35 leerlingen) het volledige programma gesubsidieerd (geldt voor de eerste 20 groepen). Voor iedere extra groep die je vanuit jullie school aanmeldt, wordt van de school een eigen bijdrage van €175,- gevraagd. 

Doch, lear
en belibje!
 “Der is fansels striid tusken de skûtsjes op it wetter, mar op ‘e wâl kin elkenien goed mei elkoar.''

 
Jelmer de Groot - 10 jaar
Maak gratis gebruik van het Fryske sporten lespakket

Ben je op zoek naar een leuke les over Fryske sporten? Het Fryske sporten lespakket is:

  • voor kinderen van groep 5 t/m 8
  • geschikt voor gebruik met het digibord of om te printen
  • bevat per sport één les van 45 minuten
  • zowel Fries- als Nederlandstalig beschikbaar
  • verwerkt in de Fryske taal methode Spoar8 van Afûk
Bekijk het lespakket